Certificering en kwaliteit

Sinds 2020 zijn wij ISO gecertificeerd. Om aan te tonen dat we zowel de kwaliteit als informatiebeveiliging geborgd hebben in onze processen is er gekozen om ons te laten certificeren voor de NEN normen ISO 9001 en ISO 27001.

Margo en Michel

Kwaliteit & informatiebeveiliging

Wij zijn in 2020 officieel gecertificeerd voor zowel ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). We beschikken over een geïntegreerd managementsysteem dat voldoet aan de eisen die aan beide normen gesteld worden. Met dit managementsysteem beheren we de kwaliteits- en informatiebeveiligingsaspecten van onze bedrijfsvoering en voldoen hiermee aan alle relevante wettelijke, zakelijke en contractuele veiligheidsverplichtingen.

De aanleiding

De laatste jaren is er een trend gaande dat er van bedrijven zoals 2makeITwork wordt verlangd transparanter te zijn en er voldaan moet worden aan diverse normen om te voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen van de klant/omgeving. Om aan te tonen dat we zowel de kwaliteit als informatiebeveiliging geborgd hebben in onze processen is er gekozen om ons te laten certificeren voor de NEN normen ISO 9001 en ISO 27001.