Back-up distribution

Data hosten op 1 locatie is een risico: wat als er wat gebeurt met die locatie? Daarom distribueren wij onze back-ups over meerdere datacenters.

back-up distribution

Twee datacenters

Uw data wordt verwerkt binnen 2 Nederlandse datacenters; in het primaire datacenter worden alle systemen online gehouden en lokaal geback-upt. Iedere nacht wordt van de lokale kopie een spiegel geplaatst in het secundaire datacenter. Geografisch zijn deze twee datacenters 150 kilometer van elkaar gescheiden.

Ja, u leest het goed: we maken een back-up van een back-up. Op deze manier kunnen we garanderen dat er niks verloren gaat. We maken een mix van verschillende back-up technieken waardoor we in het geval van verlies of beschadiging binnen elke minuten minuten kunnen herstellen op uw systeem. 

Hoe werkt dit?

  • Op basis van uw eisen en wensen kunnen we een back-up schema opstellen. Dat kan traditioneel iedere nacht, maar dit kan ook ieder uur en het kan ook iedere 5 minuten
  • Op het moment dat de back-up gemaakt is kopiëren wij deze back-up naar het secundaire datacenter
  • In een aparte omgeving pakken we de back-up uit en daar wordt automatisch getest of hij geslaagd is

Onze andere back-up oplossingen:

Heeft u een fysieke server op locatie?

Ook deze kunnen we back-uppen naar onze datacenters. Mocht de lokale server kapot gaan, herstellen wij deze back-up naar een virtuele server in het datacenter. U kunt gelijk verder werken zonder aanschaf van een nieuwe fysieke server.